Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 mei t/m 30 april

U kunt lid worden van de vereniging door u aan te melden bij de penningmeester. De contributie bedraagt € 13,75 per jaar (2023-2024).

Uw kinderen tot 16 jaar zijn gratis lid. Wel verzoeken wij u uw kind na de geboorte zo spoedig mogelijk bij de penningmeester aan te melden. In het boekjaar dat de kinderen 16 jaar worden, worden ze automatisch betalende leden.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond en/of religie.

Ook als u geen lid bent van onze vereniging kunnen wij uw uitvaart verzorgen. Wij brengen u voor het gebruik van onze faciliteiten € 240,-- verenigingskosten in rekening.

St. Barbara Langedijk is aangesloten bij de FKB (Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen).

 

Tussentijdse toetreding
Bij tussentijdse toetreding wordt inleggeld in rekening gebracht. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het aspirant-lid. Bij de berekening van het inleggeld wordt een schaal gebruikt waarvan de niet-betaalde contributie van de voorliggende jaren de basis is.

 

60+lid
Voor nieuwe leden die ouder zijn dan 60 jaar heeft St. Barbara een speciale regeling.

60+leden betalen de jaarlijkse contributie en geen inleggeld. Echter bij overlijden dienen de kosten van de gebruikte diensten door de nabestaanden aan de vereniging te worden betaald.

Bent u langer dan 5 jaar als 60+lid ingeschreven dan ontvangt u 5% van de waarde van het dienstenpakket: bij 10 jaar 10%, etc..

De verenigingskosten à € 240,00 worden ook bij de 60+ leden in rekening gebracht.

 

Verhuizen
Leden, die door verhuizing tijdelijk het lidmaatschap van de vereniging hebben opgezegd en na verloop van tijd weer in ons werkgebied terugkeren, kunnen weer als lid toetreden tegen betaling van de geldende contributie vermenigvuldigd met het aantal jaren dat men elders heeft gewoond, vermeerderd met 2% rente.

Leden die naar elders vertrekken en niet meer als lid toegelaten worden van een andere vereniging kunnen in principe lid blijven van onze vereniging.

Als de verzorging bij overlijden door een andere vereniging wordt uitgevoerd zal onze vereniging de waarde van het opgenomen dienstenpakket vergoeden aan de nabestaanden.

Het overlijden moet echter wel direct bij onze penningmeester worden gemeld en er moet vooraf toestemming worden gevraagd voor verzorging door een andere vereniging.

Kinderen die tijdelijk i.v.m. studie, opleiding of anderszins elders wonen adviseren wij lid te blijven. De ervaring heeft geleerd dat, als er onverhoopt iets gebeurt, de nabestaanden er vaak de voorkeur aan geven de verzorging van de uitvaart toch in Langedijk te laten plaatsvinden.

Waarom lid worden?

Bij overlijden bellen

 

Bij overlijden zijn wij altijd bereikbaar en kunt u contact opnemen met uitvaartverzorgster:

 

L. Rezelman - Beemsterboer

BEL: 06-53427129

Aanmeldformulier

 

Om lid te worden kunt u ons aanmeldformulier invullen.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactpagina.